U ovoj sekciji naveli smo osnovne strateške pravce u kojima će udruga djelovati u razdoblju 2016. – 2020. godine s popisom projekata i aktivnosti kojima će se ostvarivati odnosno s kojima se već ostvaruju strateški ciljevi. Navedeni strateški pravci razvijeni su na temelju analize prethodnih strateških planova i potreba ključnih populacija i nastavljaju se na ostvarene rezultate Iskorak u proteklom razdoblju.

Strateške pravce smo izradili za razdoblje od pet godina s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja Iskoraka, te sadrži prikaz ciljeva i osnovnih aktivnosti putem kojih se želimo pozicionirati kao ključna organizacija civilnog društva u Hrvatskoj u području zaštite prava i unaprjeđenja kvalitete življenja LGBT osoba i osoba koje žive s HIV-om u Republici Hrvatskoj.

Dosadašnji socijalni i zdravstveni indikatori izvedeni na temelju znanstvenih istraživanja pokazuju kako kršenje ljudskih prava i diskriminacija LGBT osoba i osoba koje žive s HIV-om umanjuje pristupačnost i prihvatljivost socijalnih i zdravstvenih usluga ovim populacijama. Metodološki okvir za ostvarenje strateškog plana Iskoraka temelji se na sinergičnom i koordiniranom djelovanju Iskoraka i njegovih partnera, naročito državnih institucija, akademske zajednice, zdravstvenog i socijalnog sustava, te organizacija civilnog društva, pri čemu se poseban naglasak stavlja na razvoj infrastrukture međusektorske suradnje u manjim društvenim sredinama gdje postoji veća opasnost od socijalne isključenosti i umanjenja kvalitete života sa aspekta zdravstvenog standarda.

Za razdbolje 2016. – 2020. godine definirana su tri strateška područja u kojima će Iskorak djelovati.

Strateško područje #1 – Iskorak za zdravlje (iZdravlje)

Unaprijeđenje zdravlja i pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama u svrhu poboljšanja kvalitete življenja seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om. Više o iZdravlje …

Strateško područje #2 – Iskorak u društvo (iDruštvo)

Izgradnja, unaprijeđenje i promicanje kulturno-društvene infrastrukture u svrhu povećanja uključenosti seksualnih i rodnjih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om te njihovom ravnopravnijem sudjelovanju u društvu. Više o iDruštvo …

Strateško područje #3 – Iskorak naprijed (iNaprijed)

Zagovaranje i unaprijeđenje javnih politika za zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om u područjima zdravstva i socijalne uključenosti. Više o iNaprijed …