Dana 23. studenog 2013. u prostorijama LGBT centra u Zagrebu održan je simpozij “Liječenje spolno prenosivih bolesti u ordinaciji obiteljske medicine”. Navedeni stručni skup za trajnu edukaciju liječnika obavljen je u partnerstvu s Hrvatskim društvom za urogenitalne i spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbota i Hrvatskim društvom za spolno prenosive bolesti Hrvatskog liječničkog zbora.

Svrha tečaja je bila kontinuirana izobrazba liječnika, prvenstveno obiteljske medicine, u području liječenja spolno prenosivih bolesti s posebnim naglaskom na populacije pod rizikom. Tijekom tečaja adresirane su najvažnije smjernice i nova saznanja u praksi glede navedene teme te je u drugom segmentu simpozija adresirana tema populacija pod rizikom pod koje spada LGBT populacija i posebice MSM skupina.

Sve obrađene teme su slijeđene moderiranom diskusijom gdje se iznimi značaj dao problematici LGBT populacije te suradnji LGBT udruga sa strukom.
U sklopu programa je također prezentiran projekt Dr. Okej kojem je za cilj postavljeno destigmatiziranje i senzibiliziranje hrvatskih medicinskih krugova te poboljšavanje kvalitete skrbi za LGBT pacijente u svim segmentima hrvatskog zdravstva.

Skupu je pristustovalo 9 predavača i 12 polaznika. Simpozij je propisno bodovan od Hrvatske liječničke komore. Evaluacijom su se našle vrlo pozitivne ocjene ovakvog skupa.

Ciljevi aktivnosti
– Educirati liječnike obiteljske medicine o specifičnim potrebama MSM osoba

Rezultati aktivnosti
– Održana je prva edukacija za liječnike u LGBT centru Zagreb