10. lipnja 2011. održana je međunarodna konferencija pod nazivom “Pravo na zaštitu obiteljskog života istospolnih parova” u Hotelu Park u Zagrebu. Na konferenciji su govorili organizatori konferencije Edo Bulić, Mirjana Kučer, Sanja Juras, te gosti Linda Freimane (ILGA Europe), Dragana Todorović (Zavod za rodnu ravnopravnost – Srbija), Tatjana Greif (ŠKUC LL – Slovenija), Lepa Mlađenović (Labris – Srbija), Lazar Pavlović (Gej strejt alijanca – Srbija), Jovanka Todorović Savlović (Labris – Srbija) i Marta Drury (Heart and Hand Fund – SAD). Konferencija je bila usmjerena na razmjenu iskustava u javnom zagovaranju za pravo na zaštitu obiteljskog života istospolnih parova u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, EU i u SAD-u.