Općenito o diskriminaciji

Diskriminacija je svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili bilo kakva vrsta stavljanja osobe u nepovoljan položaj, isključivo zbog neke od njenih osobina ili zbog pripadanja nekoj skupini. Hrvatski zakoni mnogim antidiskriminacijskim odredbama štite građane i građanke, a sam Zakon o suzbijanju diskriminacije prepoznaje 17 osnova po kojima je zabranjeno dovođenje osoba u nepovoljan položaj. To uključuje zabranu svake diskriminacije LGBT osoba, odnosno zabranu diskriminacije na osnovu rodnog identiteta, rodnog izražavanja ili seksualne orijentacije. U svakodnevnom životu, borba protiv diskriminacije podrazumijeva brigu o tome da se nikoga ne smije tretirati na drugačiji način, isključivati ili stavljati u nepovoljniji položaj zato što je lezbijka, gej ili transrodna osoba, pa čak i kad samo “izgleda” tako.

Diskriminacija nije beznačajna!

Nije potrebno da te netko fizički ozlijedi (iako nažalost ima i takvih slučajeva), a da bi to bila diskriminacija. Osim Zakona o suzbijanju diskriminacije, postoji još 10 zakona koji eksplicitno zabranjuju diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije. To uključuje zaštitu i zabranu diskriminacije LGBT osoba prilikom zapošljavanja, na radu, u medijima i dobivanju javnih informacija, na fakultetu i sveučilištima, u dobivanju azila, stjecanju socijalnih, mirovinskih i zdravstvenih prava i usluga,pred svim institucijama RH – posebice pred pravosuđem i upravom, u kulturi, vojsci i sportu, članstvu u sindikatu,nevladinoj udruzi ili političkoj stranci, pa čak i prilikom prijave za volontiranje.
Kazneni zakon čak poznaje i posebnu kategoriju – zločin iz mržnje – što je svako kazneno djelo, počinjeno i protiv LGBT osoba, koje je potaknuto mržnjom, zbog čega bi homofobi mogli dobiti i veće kazne od uobičajenih.

Kako prepoznati da me netko diskriminira?

Diskriminaciju ćemo prepoznati po verbalnim ili fizičkim postupcima koji su usmjereni protiv neke osobe, kojima se ona stavlja u nejednak i nepovoljan položaj u odnosu na druge ljude, a samo zbog toga što je se radi o lezbijki, geju, biseksualnoj ili transrodnoj osobi. Čak i ako se o tome nagađa na osnovu glasina i stereotipa. Diskriminacija ne mora uvijek biti aktivnost, već može biti počinjena i nečinjenjem! Na primjer, poslodavac LGBTIQ osobe jednostavno ne šalje na edukacije i stručna usavršavanja čime ih sprječava u napredovanju.