Oblici diskriminacije

Izravna diskriminacija je svako postupanje uvjetovano spolnom orijentacijom ili rodnim identitetom osobe kojom se ona stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji.

Primjeri izravne diskriminacije:
– Osoba homoseksualne spolne orijentacije smještena je na neudobno i izolirano radno mjesto nakon što je poslodavac saznao za njezinu spolnu orijentaciju;
– Najmodavac stambenog prostora otkazao je dvojici muškaraca Ugovor o najmu stana nakon što je saznao da oni žive u istospolnoj zajednici;
– Osobi koja je promijenila spol brani se korištenje toaleta koji odgovara njezinom rodnom identitetu.

Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja ili bi mogla staviti osobe u nepovoljniji položaj po osnovi spolne orijentacije ili rodnog identiteta u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji, osim ako se takva odredba, kriterij ili praksa mogu objektivno opravdati zakonitim ciljem, a sredstva za njihovo postizanje su primjerena i nužna. U praksi su rijetki primjeri neizravne diskriminacije po osnovi spolne orijentacije, dok diskriminacija vezana uz rodni identitet može biti neposredno povezana sa izravnom ili neizravnom diskriminacijom po osnovi spola.