Dana 26. travnja 2007. godine Pravni tim Iskoraka i Kontre javno je predstavio početak kampanje “Nismo homofobični, ali…“, kojom je cilj bio podići svijest građana o pravima spolnih i rodnih manjina i promovirati prava istospolnih partnera/ica. Središte pozornosti kampanje zauzela je homofobija u Hrvatskom saboru, Katoličkoj crkvi i hrvatskom društvu općenito. Kampanjom se željelo staviti pritisak na saborske zastupnike pozivajući ih na njihovu odgovornost u zaštiti prava istospolnih partnera/ica. Jumbo plakati i letci sadržavali su test na homofobiju pomoću kojeg su građani mogli ispitati svoje stavove prema stavovima koje su izražavali saborski zastupnici prilikom rasprave o prijedlogu Zakona o registriranom partnerstvu.

U javnom zagovaranju Pravni tim Iskoraka i Kontre služio se argumentima relevantnih europskih dokumenata rezolucija, direktiva itd., te praksom Europskog suda za ljudska prava, kao i drugim međunarodnim propisima i pozitivnim primjerima iz zemalja Europske unije. Konferencija za novinare kojom je najavljen početak kampanje bila je dobro medijski pokrivena.

Prva aktivnost kampanje bila je distribucija letaka ispred zgrade Hrvatskog sabora na Markovom trgu, Trgu bana Josipa Jelačića, u Rijeci i Splitu.

U sklopu kampanje obilježen je i Međunarodni dan protiv homofobije – 17. svibnja 2007. godine aktivisti/ice Pravnog tima u suradnji s aktivisticama Ženske mreže Hrvatske okupile/i su se kako bi skrenule/i pozornost na Katoličku crkvu kao rasadište homofobije i govora mržnje. Osim letaka “Nismo homofobični, ali…“ građanima su podijeljeni i letci o homofobiji u Crkvi, a cijela aktivnost provodila se između 11 i 12 sati ispred Zagrebačke katedrale na Kaptolu.

Kampanja je završena dijeljenjem letaka u Osijeku.