U ožujku 2009. godine pokrenuta je kampanja za prava seksualnih manjina pod nazivom “Različite ljubavi, jednaka prava”. Kampanja je počela u Zagrebu 12. ožujka 2009. godine tiskovnom konferencijom, te dijeljenjem razglednica na Trgu bana Josipa Jelačića. Kampanja se održavala u četiri hrvatska grada: Osijeku, Splitu, Dubrovniku i Zagrebu. Promotivni materijali kampanje (jumbo plakati, B2 plakati, razglednice, web-stranica) sadržavali su šest fotografija istospolnih parova u različitim životnim situacijama koje su simbolizirale različita prava LGB osoba: pravo na brak, jednaka prava za djecu istospolnih parova, pravo na rad, pravo na obrazovanje, jednaka prava i obveze u zdravstvenoj zaštiti, pravo na život bez nasilja. Cilj kampanje bio je ukazati na kršenje ljudskih prava lezbijki, gejeva i biseksualnih osoba. Fotografije su bile rad umjetnice Ane Opalić, koja je također bila i jedan od modela u kampanji. Svi modeli bile su LGB osobe (pet ženskih parova i jedan muški). Na pet fotografija modeli su bili iz Hrvatske, dok su na jednoj fotografiji kao modeli bile aktivistkinje lezbijske organizacije Labris iz Srbije. Kampanja je provedena u razdoblju od 2 tjedna. Jumbo plakati kampanje bili su postavljeni u navedena četiri hrvatska grada u samom središtu grada. Manji plakati postavljeni su na sveučilištima, u kafićima, knjižnicama i organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Također je održan party u suradnji s grupom “ZbeleTron” (neformalna grupa koja redovito organizira lezbijske partyje u Zagrebu) za promociju kampanje. Kampanja je dobila veliku pozornost medija, te je još jednom otvorena javna rasprava o ljudskim pravima LGB osoba. Otvorenje kampanje popratili su svi značajniji mediji (nacionalna televizija, druge TV kuće, dnevne novine, radijske postaje, internetski portali itd.). Kao dodatna aktivnost uz ovu kampanju najavljena je zakonodavna inicijativa za zakonsko omogućavanje braka i svih prava koja proizlaze iz te institucije istospolnim parovima. Općenito ocjenjujemo da je kampanja bila uspješna i da je pridonijela podizanju svijesti građana/ki o ovoj problematici.