Kazneni zakon

Iskorak kao organizacija koja se bavi direktnim radom sa strankama, još od 2005. godine aktivno se zalagala za uvođenje definicije zločina iz mržnje u hrvatsko zakonodavstvo, te je 2006. godine uvrštena definicija istog u Kazneni zakon (NN 71/06 čl. 14).

Kaznenim zakonom (NN br. 125/11) usvojenim od strane Hrvatskog sabora 24. listopada 2011. definiran je zločin iz mržnje kao otegotna okolnost (čl. 87, st. 20), ali i kvalificirani oblik pojedinih kaznenih djela, poput tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede i drugih djela koja se često javljaju na štetu pripadnika/ca marginaliziranih skupina. Time se omogućilo sudovima da prilikom odmjeravanja kazne za kazneno djelo kao otegotnu okolnost uzmu činjenicu da je djelo počinjeno iz mržnje. Također, na naš prijedlog u definiciju zločina iz mržnje uveden je rodni identitet, a sve odredbe Kaznenog zakona koje se primjenjuju na bračne i izvanbračne partnere i njihovu djecu, imaju se na jednak način primjenjivati i na istospolne partnere i njihovu djecu.