Tvoj pomoćnik za uzimanje HIV-terapije

Ovaj vodič je za tebe ako si osoba koja živi s HIV-om i uzimaš antiretrovirusne lijekove te si želiš olakšati uzimanje terapije kako je propisano. U njemu je objašnjeno što znači adherencija (uzimanje lijekova po uputi), što bi se moglo dogoditi ako se ne pridržavaš svoje terapije kako je propisano te pruža neke savjete kako si olakšati uzimanje lijekova i pratiti vlastitu adherenciju.

Vodič nije namijenjen kao zamjena za razgovor s tvojim liječnikom/icom i ostalim medicinskim osobljem, već kako bi pružio bolje razumijevanje važnosti pridržavanja propisane HIV-terapije i olakšao ti u redovitom uzimanju HIV-terapije te može biti polazište za razgovor o temama koje su navedene u vodiču.