Izgradnja, unaprijeđenje i promicanje kulturno-društvene infrastrukture u svrhu povećanja uključenosti seksualnih i rodnjih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om te njihovom ravnopravnijem sudjelovanju u društvu.

OSNOVNI CILJEVI

  • Povećati društveno-kulturnu uključenost ciljane populacije te usmjerenim aktivnostima izgraditi kulturno-društvenu infrastrukturu za iste;
  • Pružiti širok i opsežan stupanj podrške, informiranja, obrazovanja, kulturno-društvenih aktivnosti i zagovaranja za seksualne i rodne manjine i osobe koje žive s HIV/AIDS-om;
  • Premostiti barijere socijalne isključenosti ciljane populacije iz infrastrukture namijenjene općoj populaciji.

PLANIRANI CILJEVI

  • Osigurati održivost sigurnog društvenog prostora u Zagrebu za ciljanu populaciju, njihove obitelji i užu sredinu (LGBT Centar Zagreb) ulaskom u sustav financiranja od strane državnih tijela i jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave;
  • Osigurati održivost i tehničko-programski unaprijediti sigurnu ONLINE društveno-kulturnu infrastukturu za ciljanu populaciju, njihove obitelji i užu sredinu (socijalna mreža Gay.hr);
  • Unaprijeđenje prostora socijalne interakcije i kulturne produkcije te referentnog centra za sva pitanja vezana uz ciljanu populaciju u Hrvatskoj u suradnji s lokalnim udrugama i centrima (razvoj postojećih i novih aktivnosti);
  • Kulturno-društveno usmjerenim aktivnostima osvijestiti i razviti LGBT identitet kod pojedinaca i zajednice (povećati obuhvat aktivnosti i potaknuti participaciju u aktivnostima);
  • Poticanje i promicanje kreativnosti mladih ljudi i umjetnika, te stvaranje akcija za razbijanje svakodnevne društvene letargije;
  • Uspostaviti i unaprijediti suradnju sa organizacijama civilnog društva, tvrtkama i institucijama u provedbi programa i projekata.