Zagovaranje i unaprijeđenje javnih politika za zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om u područjima zdravstva i socijalne uključenosti.

OSNOVNI CILJEVI

 • Promicanje društvenih promjena povezujući obrazovanje, aktivizam i istraživanje kao doprinos razvoju demokratskog i civilnog društva, zaštiti i promociji ljudskih i građanskih prava i sloboda;
 • Unaprijeđenje javnih politika u području zaštite zdravlja i pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama u svrhu poboljšanja kvalitete življenja ciljanih skupina, njihovih obitelji i uže sredine;
 • Zaštita prava i povećanje socijalne uključivosti ciljanih skupina u društvu kroz smanjenje ili uklanjanje predrasuda i stereotipa, premošćivanjem društvenih prepreka te poticanjem na ostvarenje prava na jednako postupanje u svim područjima društvenog života.

PLANIRANI CILJEVI

 • Predlaganje nadležnim zdravstvenim institucijama razvijanje, unaprijeđenje te provedbu javnozdravstvenih programa, psihosocijalne podrške i epidemioloških istraživanja radi zaštite zdravlja ciljanih skupina te omogućiti da zdravstvene usluge odgovaraju potrebama vulnerabilnih i marginaliziranih društvenih skupina, posebice u manjim sredinama;
 • Praćenje i utjecanje na usklađivanje zakonodavstva u skladu s međunarodnim izvorima zaštite ljudskih prava;
 • Javno djelovanje i senzibiliziranje javnosti te uklanjanje predrasuda i stereotipa prema ciljanim skupinama kroz kulturno-društveni i javni angažman te izgradnju socijalne infrastrukture;
 • Zaštita vulnerabilnih ili marginaliziranih socijalnih grupa te poticanje na ostvarenje prava na jednako postupanje sukladno pravnim propisima o suzbijanju diskriminacije s fokusom na zaštitu od diskriminacije u području pružanja zdravstvenih usluga;
 • Poticanje samoorganiziranja ciljanih skupina, posebno s naglaskom na djecu i mlade, radi ostvarivanja njihovih prava te promicanje volonterskog rada i aktivnog sudjelovanja u zajednici;
 • Unaprijediti društveno-kulturnu uključenost ciljanih skupina te usmjerenim aktivnostima izgraditi kulturno-društvenu infrastrukturu za iste;
 • Unaprijeđenjenje demokratskih institucija društva i vladavine prava zagovaranjem te umrežavanjem s organizacijama civilnog društva i provedbom zajedničkih aktivnosti;
 • Osigurati primjerenu edukaciju opće i stručne javnosti te zajednice o ljudskim pravima kroz izvaninstitucionalne oblike obrazovanja te putem tiskanih i online publikacija, medija i socijalnih mreža te radionica, tečajeva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i sl.;
 • Uspostaviti i unaprijediti suradnju sa nadležnim institucijama te državnom upravom i jedinicama lokalne uprave i samouprave.