Unaprijeđenje zdravlja i pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama u svrhu poboljšanja kvalitete življenja seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om.

OSNOVNI CILJEVI

 1. Poboljšanje kvalitete zdravog života i stupnja socijalne uključenosti seksualnih i rodnih manjina;
 2. Sinergičnim i koordiniranim djelovanjem s državnim insitucijama i drugim organizacijama unaprijediti zdravstvenu zaštitu i pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama seksualnim i rodnim manjinama

PLANIRANI CILJEVI

 1. Unaprijeđenje provedbe zdravstvenih politika i programa zdravstvene zaštite, s naglaskom na ciljanu populaciju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti (edukacija, javno zagovaranje);
 2. Osiguranje održivosti i unaprijeđenje provedbe programa zdravstvene zaštite u “community-based” okruženju odnosno u organizacijama civilnog društva kao pružatelja zdravstvenih usluga (testiranje na spolno prenosive bolesti u prostorima udruge sukladno zakonu, savjetovanje i informiranje);
 3. Osiguranje održivosti i unaprijeđenje provedbe programa psihološkog stručnog savjetovanja i vršnjačke podrške;
 4. Povećanje informiranja ciljanih skupina radi usvajanja protektivnih ponašanja kroz distribuciju edukativnih i informativnih materijala namijenjenih prevenciji i umanjenju negativnih zdravstvenih i socijalnih posljedica povezanih uz rizična ponašanja (javne kampanje, vanjski rad s korisnicima, online edukacija, aids.hr);
 5. Jačanje uloge medija i podizanje javne svijesti zajednice o problemima vezanim uz HIV/AIDS, kao i međusobno povezivanje i poticanje osoba koje žive s HIV/AIDS-om na aktivnije uključivanje te afirmaciju novih protektivnih praksi rada na ovom području (aids.hr, gay.hr, forum / socijalna mreža za osobe koje žive s HIV-om);
 6. Unaprijeđenje programske i tehničke podrške Centrima za savjetovanje i testiranje u svezi praćenja indikatora i podataka o rizičnim ponašanjima i razlozima testiranja te provedbi edukativnih aktivnosti (zajednički projekt praćenja i vrednovanja rezultata rada i bihevioralnih podataka predvođen Iskorakom);
 7. Razvoj postojećih i novih suradnji s drugim organizacijama, institucijama i mrežama kroz sklapanje partnerskih sporazuma na zdravstvenim i psihosocijalnim projektima (umrežavanje, razmjena iskustva i znanja, sinergijsko djelovanje, partnersko i javno djelovanje);
 8. Jačanje nacionalne HIV/AIDS mreže suradnika kroz organizaciju i provedbu aktivnosti razmjene informacija, znanja i iskustva te suradnje na zajedničkim nacionalnim projektima (aids.hr mreža stručnih suradnika iz Hrvatske);
 9. Jačanje praćenja zdravstvene situacije ciljane populacije kroz višegodišnja znanstvena istraživanja i sustave praćenja, uključujući presječna, kohortna, intervencijska istraživanja koristeći odgovarajuće metode uzorkovanja i procedure u suradnji sa stručnim institucijama.