Zakon o istospolnim zajednicama

Godine 2003. među pozitivne propise Republike Hrvatske uvršten je Zakon o istospolnim zajednicama (NN, br. 116/03; u daljnjem tekstu ZIZ), kojim se uređuje minimalni pravni učinak koji se odnosi na pravo na uzdržavanje, pravo na uređenje imovinsko-pravnih odnosa partnera, te predviđa zabrana diskriminacije po osnovi istospolne zajednice ili činjenice homoseksualne orijentacije. Odredbe ZIZ preuzete su iz Obiteljskog zakona i u nekim segmentima su preformulirane, dok se na temelju istospolne zajednice ne mogu ostvariti druga prava koja proizlaze iz braka ili izvanbračne zajednice.