Zakon o životnom partnerstvu

Godine 2006. odbijen je prijedlog Zakona o registriranom partnerstvu kojemu je svrha bila istospolnim parovima osigurati prava i obveze koje uživaju bračni drugovi s izuzetkom mogućnosti zajedničkog posvajanja djece.

Početkom 2014. godine osnovala se Inicijativa za životno partnerstvo koja je tijekom godine provela različite aktivnosti. Inicijativa je provela kampanju i zagovarala za uvođenje Zakona o životnom partnerstvu.

Aktivnosti su uključivale zagovaranje kroz slanje komentara na zakone i kroz razne političke predstavnike u državnim tijelima. Za zajednicu i širu javnost organiziran je kviz, direktna akcija puštanja balona, video spot, web stranica, prisutnost u medijima i sl.

Na dan 15. srpnja 2014. Hrvatski je sabor s 89 glasova “za” usvojio Zakon o životnom partnerstvu. Zakonom se uređuju prava i obveze u pogledu nasljeđivanja, mirovina, zdravstvene skrbi i uzdržavanja. Također, zakon jamči slobodu kretanja i pripadajućih prava na čitavom području Europske unije, nediskriminaciju i jednakost na polju tržišta javnih i privatnih usluga, osigurava ravnopravnost u području stanovanja i poreznih olakšica, daje zaposlenim životnim partnerima ili partnericama pravo plaćeni dopust i njegu drugog partnera/ice, a regulira se i područje obiteljskog života s djecom.