Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke

2007. godine upućen je prijedlog promjena Pravilnika o krvi i krvnim sastojcima Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, a isti je dostavljen na znanje i Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Smatrali smo da je odredba iz čl. 16. Pravilnika o krvi i krvnim sastojcima (NN, br. 14/99; u daljnjem tekstu PKIKS) diskriminatorna po osnovi spolne orijentacije i sugerirali njegovu promjenu radi usklađivanja s pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom. Naime, odredba iz čl. 16. PKIKS-a propisivala je da kao davatelji krvi trajno trebaju biti isključene “osobe s homoseksualnim ponašanjem”. U skladu sa čl. 6. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 116/03) zabranjena je diskriminacija po osnovi spolne orijentacije. S obzirom na činjenicu da se prema odredbama Zakona o krvi i krvnim pripravcima (NN, br. 79/06) sva krv obvezno testira na zarazne bolesti koje se prenose spolnim kontaktom, a da odredbom iz čl. 16. PKIKS nisu bile obuhvaćene i druge osobe koje su sklone rizičnim ponašanjima, preporučili smo izmjenu te odredbe na način da se umjesto “osoba s homoseksualnim ponašanjem“ navedu “sve osobe s rizičnim seksualnim ponašanjem“.

2007. godine na snagu je stupio novi, izmijenjeni Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke (NN, br. 80/07). Prema čl. 5. toga Pravilnika moguće je trajno odbijanje davatelja koje njihovo seksualno ponašanje dovodi u visok rizik dobivanja zaraznih bolesti koje se mogu prenositi krvlju. Nadalje, Pravilniku je priložen i upitnik koji se administrira davateljima prije uzimanja uzoraka krvi u kojem se navode osobe s povećanim rizikom za dobivanje zaraznih bolesti koje se prenose krvlju, pa onda posebno osobe koje njihovo seksualno ponašanje dovodi u visok rizik dobivanja zaraznih bolesti koje se mogu prenositi krvlju. Dakle, ako osoba, bez obzira na njezinu spolnu orijentaciju, ne smatra da je njezino seksualno ponašanje dovodi u visok rizik dobivanja zaraznih bolesti koje se mogu prenositi krvlju, tada ona može biti davatelj krvi.