Mi smo organizacija civilnog društva osnovana 2002. godine čija misija je promicanje i zaštita ljudskih prava građana i građanki Republike Hrvatske, a posebno ljudskih prava lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba te zalaganje za njihovu participaciju u društvu kao jednakopravnih građana i građanki Republike Hrvatske. Svoju misiju ostvarujemo kroz svoje javnozagovaračke, medijske, društveno-kulturne i zdravstvene programe.

Zalažemo se za vrijednosti civilnog društva poput individualnih sloboda, nenasilja, ravnopravnosti, pravednosti, tolerancije i prihvaćanja različitosti, humanizma i ljubavi. Naši principi djelovanja su transparentnost, otvorenost, dobrobit LGBT zajednice i kredibilitet pred LGBT zajednicom. Jedinstveni smo po tome što se po prvi puta u našoj organizaciji okupljaju osobe kojima nije bitno pitanje različitosti u seksualnosti ili rodnom izražavanju, već ciljevi koje želimo ostvariti – jednaka prava za sve te smanjenje nasilja i diskriminacije nad građanima i građankama Republike Hrvatske.

Zato je važno istaknuti da naša organizacija okuplja zajedno i LGBT i heteroseksualne osobe koje su svijesne činjenice da nasilje nad LGBT zajednicom nije nasilje samo nad onima koji su drugačije seksualnosti ili rodnog izražavanja, već to predstavlja nasilje nad cijelim društvom.

Ciljevi

 • zagovaranje i unaprjeđenje javnih politika za zaštitu prava seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om;
 • unaprjeđenje zdravlja i pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama u svrhu poboljšanja kvalitete življenja seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om;
 • izgradnja, unaprjeđenje i promicanje kulturno-društvene infrastrukture u svrhu povećanja društveno-socijalne uključenosti seksualnih i rodnih manjina i osoba koje žive s HIV/AIDS-om, te njihovom ravnopravnijem sudjelovanju društvu;
 • promicanje društvenih promjena povezujući obrazovanje, aktivizam i istraživanje, te doprinos razvoju demokratskog i civilnog društva, zaštiti i promociji ljudskih i građanskih prava i sloboda, razvoju volonterstva, te neprofitnog poduzetništva.

Područja djelovanja udruge

 • Zaštita zdravlja
 • Socijalna djelatnost
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Međunarodna suradnja
 • Ljudska prava
 • Kultura i umjetnost
 • Demokratska politička kultura