PrEP

Ovaj vodič pruža informacije o PrEP-u u Hrvatskoj. Namijenjen je osobama koje uzimaju ili razmišljaju o uzimanju PrEP-a. PrEP je trenutno dostupan u PrEP ambulanti u Zagrebu u sklopu Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Ovo izdanje pruža savjete i osobama koje PrEP nabavljaju na druge načine, primjerice kupovinom putem interneta.