Udruga Iskorak (u daljnjem tekstu Udruga) je svjesna važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti svojih članova/ica. Sukladno tome i Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca/ki u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, sastavili smo ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka kako bismo transparentno prikazali zašto prikupljamo i na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke te koja su pritom Vaša prava.

VODITELJ ZBIRKE PODATAKA

Voditelj zbirke je udruga Iskorak, Šenoina 26, Zagreb, OIB 93402577124. Kontakt za sva pitanja vezana uz obradu i korištenje Vaših osobnih podataka možete uputiti e-poštom na info@iskorak.hr ili poštom na adresu: Iskorak, Šenoina 26, 10000 Zagreb.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo kada nam ih svojom voljom ustupite i to ispunjavanjem web obrasca ili u papirnatom obliku, npr. pristupnica. Podaci koje prikupljamo i obrađujemo:

  • Osnovni podaci: ime i prezime, datum rođenja, OIB, datum početka i kraja članstva u Udruzi, status članstva, informacije o kategoriji članstva, datum privole.
  • Dodatni podaci: adresa e-pošte, broj mobitela, korištene zamjenice, informacije o uplati članarine.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke obrađujemo isključivo temeljem:

  • Vaše suglasnosti (Privola)
  • Zakonske obveze (npr. Zakon o udrugama).

Podržavajući/a član/ica može postati svaka osoba starija od 16 godina. Za osobe od navršenih 16 godina do punoljetnosti (navršenih 18 godina) roditelj ili skrbnik daju pisanu suglasnost. Prikupljene podatke koristimo za izvršavanje prava i obveza članstva (npr. provjera statusa i plaćene članarine) te obveza Udruge prema zakonu i donatorima. Periodički Vas obavještavamo o aktivnostima i/ili novostima vezanima uz aktivnosti i rad Udruge.

ZAŠTITA I ROK ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Vaši osobni podaci čuvaju se na siguran način u digitalnom obliku uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka. Pristup vašim podacima imaju Izvršni direktor Udruge i Voditelj ureda. Vaši osobni podaci se ne obrađuju u marketinške svrhe i ne prenose trećim osobama bez vašeg izričitog odobrenja. Sukladno Zakonu o udrugama, popis članova/ica uvijek je dostupan na uvid svim članovima/icama Udruge te nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Pritom se prikazuju samo nužni podaci, odnosno: ime, prezime te datum pristupanja i prestanka članstva u Udruzi. Vaši osobni podaci čuvaju se cijelo vrijeme članstva u Udruzi s time da:

  • Osnovni podaci se čuvaju trajno sukladno Zakonu o udrugama.
  • Dodatni podaci (za komunikaciju i sl.) se brišu 5 godina nakon prestanka članstva.

(U sekciji “Prikupljanje podataka” opisano je koji su osnovni, a koji dodatni podaci.)

VAŠA PRAVA VEZANO UZ OSOBNE PODATKE

Svjesni smo da su osobni podaci Vaše vlasništvo te u svakom trenutku, slanjem upita na adresu e-pošte info@iskorak.hr ili poštom na adresu Iskorak, Šenoina 26, 10000 Zagreb možete provjeriti obrađujemo li Vaše osobne podatke te zatražiti njihov ispis. Istim putem možete zatražiti njihov ispravak i nadopunu ako su netočni ili nepotpuni. U svakom trenutku možete zatražiti brisanje Vaših podataka i povući suglasnost za njihovu obradu. Pritom uzmite u obzir da za osnovne podatke ne postoji mogućnost trenutačnog brisanja obzirom na zakonske obveze arhiviranja. Isto tako imate pravo svoje podatke prenijeti i na drugog voditelja obrade. Ako smatrate da smo obradom Vaših podataka prekršili propise o zaštiti podataka, svakako nam se javite kako bismo razjasnili nedoumice i ispravili eventualne pogreške. Osim toga, imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili nadzornom tijelu EU-a.